LABLAB participates at the Open Studio at Färgfabriken Contemporary Art Center. Throughout two explorative weeks LABLAB will investigate the historic and contemporary relationship that exist between the image and landscape. Visit us at Färgfabriken between the 25th of April to the 5th of May 2019.


https://fargfabriken.se/sv/aktuellt/item/1426-open-studio

LABLAB deltar på Färgfabrikens Open Studio genom att ställa sig frågan vad är ett landskap? Genom att ställa sig denna fråga vill vi skapa förutsättningar för ett språk som aktualiserar hur vi betraktar och interagerar vår egen förståelse av begreppet landskap. För det är ett begrepp i ständig förändring. Men paradoxalt nog tenderar den till att reduceras till en arkaisk plats bestående av råvaror eller föreställningen om ett ursprung som binder samman land och dem som ansåg sig ha skapat det: Landskapet.


Bilden och landskapet är djupt sammanvävda. Genom bilden formades ett minne kring landskapet och genom reproduktionen av bilden möjliggjordes nya och större gemenskap bortom den vardagliga kontakten människor emellan. Dalarna utgör utgångspunkten för denna kreativa undersökning. Dalarna är både [ett] landskap och [det] landskapet som så många inom och bortom denna plats förknippar med bilden av landskap. Vårt mål är att röra oss i gränslandet mellan bilden av Dalarna ifrån Dalarna och bilden av Dalarna bortom Dalarna. Framförallt är vi intresserade av att undersöka hur de förhåller sig till varandra. Vad för slags seismisk aktivitet kan vi härröra ur deras rörelse i relation till varandra?


Besök oss på Färgfabriken mellan den 25:e april till den 5:e maj.